VRAGEN
VRAGENLIJST    
Inkomstenbelasting (bedragen op jaarbasis)    
Aftrekbare hypotheekrente eigen woning  
Aftrekbare lijfrente premie pensioentekort  
Aftrekbare AOV-premie  
Bruto salaris  
Winst uit onderneming  
Zelfstandigen aftrek
 
Startersaftrek
 
WOZ-waarde eigen woning  
Box 3 - bezittingen 1/1  
Box 3 - schulden per 1/1  
     
BTW (bedrag per week)    
Uitgaven belast met 6% BTW  
     
Vennootschapsbelasting (bedrag per jaar)    
Resultaat BV na DGA salaris  
     
   
UITKOMSTEN (op jaarbasis)      
Privé en inkomstenbelasting      
Verschil inkomstenbelasting & BTW  
       
details verschillen:      
Verschil in belastbaar inkomen (eigenwoningforfait)  
       
Verschil in IB/BTW tarief      
Lager tarief inkomstenbelasting  
Afbouw aftrekposten (oa hypo. rente / zelfst. aftrek)  
Belasting over vermogen (box 3)  
Verhoging BTW tarief  
Verandering heffingskorting  
Per saldo  
       
BV & vennootschapsbelasting      
Verschil in VPB tarief      
Vennootschapsbelasting  
Overmaken naar privé   Netto ontvangst in privé
       
Netto verschil in privé (combinatie IB, VPB, BTW)