Rekenmodule regeerakkoord

Het regeerakkoord 2017 is gepubliceerd. Voor de founders en andere betrokkenen bij de innovatieve startup & scaleup cliƫnten van CCOUNT hebben we een rekenmodule gemaakt met de gevolgen voor de inkomstenbelasting, BTW en vennootschapsbelasting.

Vul hieronder jouw persoonlijke situatie in (nee, we bewaren deze gegevens niet). Houd je in 2020/2021 netto meer of minder over?

De in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen zijn nog niet tot in detail uitgewerkt, dus deze rekenmodule is slechts een benadering. Vragen, opmerkingen en suggesties graag via deze pagina.


De rekenmodule is met uiterste zorg samengesteld gesteld en gecontroleerd. CCOUNT BV is evenwel niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden.


Op basis van de ingevulde antwoorden, berekent de module het verschil tussen de te betalen belasting in 2018 (Miljoenennota 2018) met de voorstellen uit het regeerakkoord van 10 oktober 2018 zoals deze in werking treden in 2020/2021.


De volgende maatregelen zijn verwerkt in de rekenmodule (tussen haakjes de vindplaats van de maatregel in het regeerakkoord):

 • Wijziging tarief inkomstenbelasting (M111)
 • Wijziging beperking aftrek hypotheekrente (M113)
 • Afbouw alle aftrekposten naar dan geldende tarief aftrek hypotheekrente (M113)
 • Afbouw bijtelling eigenwoningforfait (M114)
 • Wijziging tegemoetkoming voor eigenaar zonder of met kleine hypotheek, in 20 jaar (M116)
 • Verhoging algemene heffingskorting, + EUR 350 in 2021 (M117)
 • Verhoging arbeidskorting, EUR 365 hoger (bij begin afbouw) (M118)
 • Verhoging arbeidskorting; na 2e opbouw traject met EUR 180, afbouw daarna met 6% (M119)
 • Verhoging laag BTW tarief van 6% naar 9% (M129)
 • Wijziging vrijstelling box 3 (M131)
 • Verlaging tarief vennootschapsbelasting (N150)
 • Verhoging tarief aanmerkelijk belangheffing (N153)